Bomber King Scenario 2

reference

Transcribed from Blaster Master Boy's ending.
PROGRAMER
MICHIO OKASAKA

CG DESIGNER
SHIGEYUKI ASA

SOUND PROGAAMER
SHINICHI SEYA

ADVISER
YUICHI UEDA
YOSHIAKI IWATA

DIRECTOR
A.T

SPECIAL THANKS
MASATO KAWAI
KOUICHI KITAZUMI
KUZUAKI OKUMURA
MASAURA AOYANAGI
MIHOKO OKAZAKI
MIKIO IWATA
NOBUYUKI HARA
KAZUMOTO KOZAWA
SHINOBU HIGUCHI
KARASHIMAN
YASUNORI SAITO

PRODUCER
KIHARU YOSHIDA

PRESENTED BY
SUNSOFT
RETURN TO
GAME INDEX
RETURN TO
MASTER GAME LIST
RETURN TO
HOME PAGE
page last modified: 26/05/2012